ทำเนียบกรรมการวิทยาเขต  
 

 

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  >>> ดาวน์โหลด <<<

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๒  >>> ดาวน์โหลด <<<

 
     
 
 

สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์
เลขที่ 30 หมู่ที่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ : 056-737092   Fax : 056-737091
E-mail : ipe_phetchabun