ศิษย์เก่า สพล.พช

ข่าวประชาสัมพันธ์ศิษย์เก่า

 

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ขอเชิญศิษย์เก่าพลศึกษาเพชรบูรณ์ทุกรุ่น เข้าร่วมงานคืนสู่เหย้า ๓๒ ปี พลศึกษาเพชรบูรณ์
ในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๘ สอบถามรายละเอียด ผศ.ดร.สันติ สิทธิจันดา 08-1971-0218

 
  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

ขอเชิญศิษย์เก่า สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ร่วมกรอกข้อมูลลงทะเบียนศิษย์เก่า