หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 

เครือข่ายกระทรวง ::

  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กรมการท่องเที่ยว
กรมพลศึกษา
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การกีฬาแห่งประเทศไทย
กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว
 
     

สถาบันการพลศึกษา ::

   - สถาบันการพลศึกษา (ส่วนกลาง)
วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตกรุงเทพ
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตยะลา
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตอุดรธานี

โรงเรียนกีฬา ::

- โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
- โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
- โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
- โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง
- โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี


 

 
 
 

สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์
เลขที่ 30 หมู่ที่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ : 056-737092   Fax : 056-737091
E-mail : ipe_phetchabun