VTR สพล.พช.

VTR แนะนำสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2558

Posted by สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ on 6 มกราคม 2015  
 » ประกาศขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจัดซื้อครุภัณฑ์ การศึกษาตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไป อัฒจันทร์พับเก็บได้ จำนวน ๒ ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [2016-11-03 14:31:17]
   

 ขอบเขตของงาน

(Terms of Reference : TOR)

การจัดซื้อครุภัณฑ์  การศึกษาตั้งแต่  ๑  ล้านบาทขึ้นไป

อัฒจันทร์พับเก็บได้  จำนวน  ๒  ชุด

  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)

ย้อนกลับ 
   WEB LINK ที่น่าสนใจ


สงวนลิขสิทธิ์ 2553 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์
เลขที่ 30 หมู่ที่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ : 056-737092   Fax : 056-737091
E-mail :ipe_phetchabun