VTR สพล.พช.

VTR แนะนำสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2558

Posted by สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ on 6 มกราคม 2015  
 » ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน ชุดห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [2016-10-23 12:36:19]
   

 ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน ชุดห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

ย้อนกลับ 
   WEB LINK ที่น่าสนใจ


สงวนลิขสิทธิ์ 2553 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์
เลขที่ 30 หมู่ที่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ : 056-737092   Fax : 056-737091
E-mail :ipe_phetchabun