VTR สพล.พช.

VTR แนะนำสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2558

Posted by สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ on 6 มกราคม 2015  
 » ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับจัดสรรทุนอุดหนุนการผลิตผลงานทางวิชาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ [2016-11-10 15:25:35]
   

  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับจัดสรรทุนอุดหนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560.pdf 

ย้อนกลับ 
   WEB LINK ที่น่าสนใจ


สงวนลิขสิทธิ์ 2553 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์
เลขที่ 30 หมู่ที่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ : 056-737092   Fax : 056-737091
E-mail :ipe_phetchabun