VTR สพล.พช.

VTR แนะนำสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2558

Posted by สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ on 6 มกราคม 2015  
 » กำหนดการ ซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 [2017-04-19 11:39:26]
   

กำหนดการ ซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558  บัณฑิตสามารถติดต่อวัดตัวชุดครุย ได้ที่งานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษได้ตั้งแต่ วันที่ 3 - 21 เมษายน 2560 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

ย้อนกลับ 
   WEB LINK ที่น่าสนใจ


สงวนลิขสิทธิ์ 2553 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์
เลขที่ 30 หมู่ที่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ : 056-737092   Fax : 056-737091
E-mail :ipe_phetchabun