VTR สพล.พช.

VTR แนะนำสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2558

Posted by สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ on 6 มกราคม 2015  
 » รายชื่อบัณฑิตที่ผ่านการสอบคัดเลือกและได้รับการบรรจุแต่งเป็นข้าราชการครู สาขาพลศึกษา โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2560 [2017-10-10 16:19:51]
   

[ดาวน์โหลดไฟล์ PDF]

ย้อนกลับ 
   WEB LINK ที่น่าสนใจ


สงวนลิขสิทธิ์ 2553 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์
เลขที่ 30 หมู่ที่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ : 056-737092   Fax : 056-737091
E-mail :ipe_phetchabun