VTR สพล.พช.

VTR แนะนำสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2558

Posted by สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ on 6 มกราคม 2015  
 » การจัดกิจกรรม/การดำเนินงานปลูกป่าและไม้ยืนต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [2018-10-26 13:27:44]
   

 

การจัดกิจกรรม/การดำเนินงานปลูกป่าและไม้ยืนต้น

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

ของ  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์

 

กิจกรรมปลูกต้นมะม่วง บริเวณรอบ สพล.เพชรบูรณ์ จำนวน 20 ต้น 
บุคลากรและลูกจ้างชั่วคราวร่วมปลูกต้นไม้ และพัฒนา ตกแต่งต้นไม้ให้มีความสวยงาม

กิจกรรมปลูกต้นราชพฤกษ์ (ต้นคูณ) บริเวณรอบ สพล.เพชรบูรณ์ จำนวน 30 ต้น
เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ  วันที่  20 กันยายน 2561 
ในชั่วโมงกิจกรรมวันพุธ ชมรมอาสาพัฒนาร่วมกันปลูกต้นราชพฤกษ์

 

 

ย้อนกลับ 
   WEB LINK ที่น่าสนใจ


สงวนลิขสิทธิ์ 2553 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์
เลขที่ 30 หมู่ที่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ : 056-737092   Fax : 056-737091
E-mail :ipe_phetchabun