VTR สพล.พช.

VTR แนะนำสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2558

Posted by สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ on 6 มกราคม 2015  
 » ประกาศ เรื่อง รายซื่อผู้มีสิทธี้เข้าศึกษาในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพซรบูรณ์ ระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562 [2019-04-06 19:39:17]
   

 [ ดาวน์โหลดรายละเอียด ]

ลิงค์สำรอง dowsload

ย้อนกลับ 
   WEB LINK ที่น่าสนใจ


สงวนลิขสิทธิ์ 2553 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์
เลขที่ 30 หมู่ที่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ : 056-737092   Fax : 056-737091
E-mail :ipe_phetchabun