ข้อมูลวิทยากรผู้ฝึกสอนกีฬา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2558

ข้อมูลวิทยากรผู้ฝึกสอนกีฬา

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ
1 นายพุฒิพงศ์ เจริญสิทธิกุล ผู้เชี่ยวชาญกีฬาฟุตบอล  
2 นายรณชัย สว่างพงษ์ ผู้ฝึกสอนกีฬามวยปล้ำ  
3 นางสาวเดือนเต็ม พาพิจิตร ผู้เชียวชาญกีฬายูโดและอาจารย์ผู้ช่วยสอน  
4 นายวัชระ แก้วบ่อไทย ผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเล่ย์บอลและอาจารย์ผู้ช่วยสอน  
5 นายพลัง นิทัศกาญจนานนท์ ผู้ฝึกสอนกีฬาเทนนิสและอาจารย์ผู้ช่วยสอน  
6 นายวัชรพล พรหมเศรณี ผู้ฝึกสอนกีฬาเรือพาย  
7 นายจักรพงศ์ ติยะวัฒน์ ผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำและอาจารย์ผู้ช่วยสอน  
8 นางสาวชไมพร พรหมหมื่น ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลหญิง  
9 นายนิพัฒน์  หมีทอง ผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยและมวยสากลและอาจารย์ผู้ช่วยสอน  
10 นายภูมินาถ สีแล ผู้ฝึกสอนกีฬาตะกร้อ  
11 Mr. Tran   Dinh Huong ผู้เชี่ยวชาญกีฬามวยปล้ำ