Get Adobe Flash player

คู่มือบริหารงานวิจัย

ตารางคลีนิกวิจัย

เว็บลิงค์

   

1. โครงการจัดทำผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และสื่อสิ่งพิมพ์ ปี งบประมาณ 2556
 
1. โครงการจัดทำผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และสื่อสิ่งพิมพ์ ปีงบประมาณ 2557
 
1. โครงการจัดทำผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และสื่อสิงพิมพ์ ปีงบประมาณ 2558
 
1. โครงการจัดทำผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และสื่อสิ่งพิมพ์
 
1. โครงการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 2560
1.โครงการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 2561
 

 

สงวนลิขสิทธิ์ 2553 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์ 
เลขที่ 30 หมู่ที่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ : 056-737092   Fax : 056-737091 
E-mail :ipe_phetchabun